FES-TE SOCI
(clica a sobre la imatge per iniciar el formulari per fer-te soci)


Informació normativa socis:

L'assemblea feta el 13 de setembre de 2012 va aprovar, entre altres coses, el següent

La quota anual per soci serà de 20€.
Cada soci podrà incloure a la seva parella i als seus fill menors de 18 anys de manera que cadascun d'ells, a partir del segon membre, tindran un descompte del 50% en la seva quota.

Totes les persones afiliades son socis numeraris amb tots els drets. Els menors de 18 anys son socis aspirants amb dret d'us de les instal·lacions i bens de l'associació i sense dret a vot.

Cas practic: soci, la seva parella i dos fill: quota anual 50€. 

(Estatuts de l'associació, capítol segon, article 6, paràgraf 1. Estatuts legalitzats al Consell Català de l'esport)